subvenciones emotional

Subvenciones

Esta entidade foi beneficiaria da convocatoria de axudas á dixitalización Industria 4.0, cofinanciada pola Unión Europea

O obxectivo principal destas axudas é o reforzo do crecemento sustentable e a competitividade das pemes e a creación de emprego nestas, tamén mediante investimentos produtivos.

 

O resultado que se pretende acadar é posta en marcha de proxectos de dixitalización cuxa finalidade sexa a implantación de solucións para o soporte dixital de procesos dunha empresa ou para proxectos de interconexión dixital de procesos entre unha empresa galega e outras empresas ou entre dúas ou máis empresas galegas.

 

Ayudas al diseño para la mejora de la capacidad de innovación y sostenibilidad de las empresas en Galicia

Ayudas a la incorporación del diseño en pymes y microempresas gallegas como herramienta de innovación y sostenibilidad.

Subvencionado por la Agencia Gallega de Innovación.

 

 

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Esta empresa participa no Plan Foexga 2016-2017 Operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Como apoio ao proceso de internacionalización, “Calor Color S.L.” ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través de IGAPE para participar no Plan de Fomento das exportacións galegas (Foexga) 2016-2017, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial mais competitivo. Unha maneira de facer Europa.
O obxectivo principal do Plan Foexga é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

PROGRAMA RE-ACCIONA: SERVIZOS DE ANÁLISE DO POTENCIAL COMPETITIVO, PROFESIONALIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO

Esta empresa participa no Programa Re-Acciona, cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Como apoio ao proceso de internacionalización, esta empresa, Calor Color S.L., ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través de IGAPE (Programa Galicia Exporta e Plan Foexga 2016-2017) cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa.

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en el rural

 

Ayudas del Igape Galicia Exporta Empresas

 

Esta empresa fue beneficiaria de una ayuda del programa del Igape Galicia Exporta Empresas. El objetivo principal de estas ayudas es incentivar y estimular el comercio exterior gallego y la internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.

Operación cofinanciada por la Unión Europea. Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Una manera de hacer Europa.

Ayudas del Igape Programa Plan Foexga 2019-2020

 

Esta empresa participa en un proyecto de internacionalización a través del programa del Igape Plan Foexga 2017-2018. El objetivo principal de estas ayudas es incentivar y estimular el comercio exterior gallego y la internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.

Operación cofinanciada por la Unión Europea. Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Una manera de hacer Europa.